Länkar till andra datakällor

Länkar till andra datakällor

Här kan du hitta länkar till andra källor med statistik över Stockholm och Sverige som besöksdestination.

 

Svenska webbsidor (turism)

På Visit Stockholms sida "Stockholm for Professionals" hittar du omvärldsspaningar för att hålla dig uppdaterad:

https://professionals.visitstockholm.com/sv/kunskap-och-fakta/omvarldsspaningar-kopplat-till-covid-19/

Statistiska Centralbyråns statistikdatabas för Inkvarteringsstatistik (finns även på engelska):

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV1701/?rxid=c171ee71-7524-4479-9b8a-cc19d1ec070d

Diverse nyheter inom besöksnäringen:

http://www.besoksliv.se/

Branschnyheter inom rese- och turistindustrin:

http://www.travelnews.se/

Den officiella webbplatsen för destinationen Sverige:

https://visitsweden.com/ 

Stockholm Media Bank - mängder av foton/filmer om destination Stockholm:

http://mediabank.visitstockholm.com/

Stockholm Toolbox - färdiga guider om Stockholm (40 st):

https://professionals.visitstockholm.com/planning/toolbox/

 

Internationella webbsidor (turism)

Kunskapsplattform för den internationella besöksnäringen:

https://skift.com/

European Travel Commission:

http://www.etc-corporate.org/

Europeisk turismstatistik (Eurostat):

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics

Europeiska kommissionens VTO (Virtual Tourism Observatory):

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/

The World Tourism Organization:

http://www2.unwto.org/