Stockholm Visitor Insight - 2023 vs 2022

Stockholm Visitor Insight - 2023 vs 2022

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 54,6 % 178,3 % 57,9 % 93,1 % 87,7 % 115,8 % 79,0 %
februari 17,3 % 53,9 % 38,7 % 78,7 % 47,0 % 88,0 % 61,2 %
mars -6,1 % 27,3 % 13,9 % 44,4 % 1,3 % 34,8 % 31,4 %
april 10,0 % 2,9 % 18,5 % -7,9 % 18,5 %
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total 14,1 % 39,9 % 32,5 % 50,1 % 17,3 % 68,1 % 44,4 %
Kvartal 1 (Q1) 16,1 % 69,4 % 32,5 % 67,7 % 34,8 % 68,1 % 52,8 %
Kvartal 2 (Q2) 18,5 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)