Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2023

Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2023

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -15,7 % -31,9 % 4,9 % -1,1 % -16,8 % 6,8 % 1,0 %
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total -15,7 % -31,9 % 4,9 % -1,1 % -16,8 % 6,8 % 1,0 %
Kvartal 1 (Q1) 1,0 %
Kvartal 2 (Q2)
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)