Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2023

Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2023

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -8,1 % -31,6 % 3,3 % -1,1 % -16,8 % 5,0 % 0,5 %
februari 16,9 % 17,5 % 4,2 % 5,3 % -2,3 % 8,4 % 4,9 %
mars 20,0 % 20,5 % -1,7 % 0,4 % 1,1 % -4,5 % -0,4 %
april -7,3 % -9,0 % -3,1 % 2,4 % -18,6 % 13,5 % 0,3 %
maj 6,5 % 11,2 %
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total 4,8 % 2,8 % 0,3 % 1,7 % -9,8 % 5,4 % 1,2 %
Kvartal 1 (Q1) 10,2 % 0,7 % 1,7 % 1,4 % -5,7 % 2,3 % 1,5 %
Kvartal 2 (Q2) 0,3 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)