Stockholm Visitor Insight - 2023 vs 2022

Stockholm Visitor Insight - 2023 vs 2022

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 54,7 % 178,3 % 57,9 % 93,1 % 87,7 % 115,0 % 79,0 %
februari 17,3 % 53,9 % 38,7 % 78,7 % 47,0 % 83,4 % 61,2 %
mars -6,1 % 27,3 % 13,9 % 44,4 % 1,3 % 36,2 % 31,4 %
april 12,2 % 7,9 % -0,6 % 18,5 % -7,9 % 8,5 % 10,6 %
maj -0,8 % 5,3 % 4,1 % 16,1 % -9,0 % 21,4 % 11,1 %
juni 1,9 % -5,2 % -0,7 % 11,8 % -3,4 % 6,7 % 6,6 %
juli 4,6 % -17,2 % 0,7 % 15,3 % -11,6 % 7,0 % 8,6 %
augusti 9,7 % -4,3 % 3,5 % 9,1 % -11,3 % 12,9 % 6,6 %
september 6,1 % 1,2 % 2,5 % 6,4 % -17,4 % 0,4 % 4,9 %
oktober -11,1 % 2,3 % -1,8 % 6,3 % -12,7 % 5,0 % 3,1 %
november -17,6 % -27,5 %
december
Total 4,1 % -2,1 % 6,7 % 21,5 % -4,3 % 17,6 % 15,3 %
Kvartal 1 (Q1) 16,2 % 69,4 % 32,5 % 67,7 % 34,8 % 67,3 % 52,8 %
Kvartal 2 (Q2) 4,2 % -0,3 % 1,0 % 15,2 % -6,4 % 12,6 % 9,3 %
Kvartal 3 (Q3) 6,7 % -9,5 % 2,1 % 10,3 % -12,7 % 6,4 % 6,8 %
Kvartal 4 (Q4) 3,1 %