Resultat Tågankomster 2023

Resultat Tågankomster 2023

Lägsta totala månadsvärde
7 936 (februari)
Högsta totala månadsvärde
9 881 (mars)
Procentuell förändring (efter rättelse)
+ 2,60%
Tågankomster jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
1. Snabbtåg 1 695 1 510 2 942 1 524 7 671
2. Fjärrtåg 714 644 665 626 2 649
3. Regionaltåg 4 190 3 322 3 625 3 418 14 555
4. Flygtåg 2 574 2 337 2 565 2 377 9 853
5. Annan typ 65 123 84 121 393
TOTAL 9 238 7 936 9 881 8 066 35 121
Antalet deltagande tågtyper 5 5 5 5 5
Genomsnittligt antal tågankomster 1 847,6 1 587,2 1 976,2 1 613,2 1 756,1
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 143,8 88,4 193 -248,4 44,2
Procentuell förändring 8,4% 5,9% 10,8% -13,3% 2,6%
Procentuell förändring (efter rättelse) 8,4% 5,9% 10,8% -13,3% 2,6%
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.

Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.

Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se