Resultat Tågankomster 2024

Resultat Tågankomster 2024

Lägsta totala månadsvärde
4 770 (mars)
Högsta totala månadsvärde
8 084 (januari)
Procentuell förändring (efter rättelse)
-23,20%
Tågankomster jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
1. Snabbtåg 1 341 1 298 1 173 3 812
2. Fjärrtåg 604 539 599 1 742
3. Regionaltåg 3 538 3 608 2 202 9 348
4. Flygtåg 2 499 2 345 733 5 577
5. Annan typ 102 125 63 290
TOTAL 8 084 7 915 4 770 20 769
Antalet deltagande tågtyper 5 5 5 5
Genomsnittligt antal tågankomster 1 616,8 1 583 954 1 384,6
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -230,8 -4,2 -1 022,2 -419,1
Procentuell förändring -12,5% -0,3% -51,7% -23,2%
Procentuell förändring (efter rättelse) -12,5% -0,3% -51,7% -23,2%