Resultat Tågankomster 2023

Resultat Tågankomster 2023

Lägsta totala månadsvärde
6 400 (juli)
Högsta totala månadsvärde
9 881 (mars)
Procentuell förändring (efter rättelse)
-2,90%
Tågankomster jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
1. Snabbtåg 1 695 1 510 2 942 1 524 1 530 1 262 1 136 11 599
2. Fjärrtåg 714 644 665 626 597 495 446 4 187
3. Regionaltåg 4 190 3 322 3 625 3 418 3 562 3 562 2 574 24 253
4. Flygtåg 2 574 2 337 2 565 2 377 2 197 1 303 1 883 15 236
5. Annan typ 65 123 84 121 158 377 361 1 289
TOTAL 9 238 7 936 9 881 8 066 8 044 6 999 6 400 56 564
Antalet deltagande tågtyper 5 5 5 5 5 5 5 5
Genomsnittligt antal tågankomster 1 847,6 1 587,2 1 976,2 1 613,2 1 608,8 1 399,8 1 280 1 616,1
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 143,8 88,4 193 -248,4 -209,4 -223,2 -84,4 -48,6
Procentuell förändring 8,4% 5,9% 10,8% -13,3% -11,5% -13,8% -6,2% -2,9%
Procentuell förändring (efter rättelse) 8,4% 5,9% 10,8% -13,3% -11,5% -13,8% -6,2% -2,9%
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.

Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.

Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se