Resultat Tågankomster 2022

Resultat Tågankomster 2022

Lägsta totala månadsvärde
6 822 (juli)
Högsta totala månadsvärde
9 308 (april)
Tågankomster jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
1. Snabbtåg 1 432 1 256 1 362 1 368 1 495 1 378 1 019 1 229 1 331 1 540 1 485 14 895
2. Fjärrtåg 647 535 599 660 694 624 565 551 589 611 683 6 758
3. Regionaltåg 3 924 3 328 4 083 3 689 4 157 3 742 2 727 3 847 3 655 3 935 3 775 40 862
4. Flygtåg 2 514 2 275 2 619 2 482 2 568 2 234 2 472 2 541 2 538 2 578 2 464 27 285
5. Annan typ 2 100 253 1 109 177 137 39 203 444 283 68 2 815
  8 519 7 494 8 916 9 308 9 091 8 115 6 822 8 371 8 557 8 947 8 475 92 615
Antalet deltagande tågtyper 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Genomsnittligt antal tågankomster 1 703,8 1 498,8 1 783,2 1 861,6 1 818,2 1 623 1 364,4 1 674,2 1 711,4 1 789,4 1 695 1 683,9
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 477,8 435,2 587 675,4 579,8 174 123,8 186,4 122,2 149,8 -10,6 318,3
Procentuell förändring 39,0% 40,9% 49,1% 56,9% 46,8% 12,0% 10,0% 12,5% 7,7% 9,1% -0,6% 23,3%
Procentuell förändring (efter rättelse) 39,0% 40,9% 49,1% 56,9% 46,8% 12,0% 10,0% 12,5% 7,7% 9,1% -0,6% 23,3%
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.

Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.

Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se