Resultat Länsbefolkning 2021

Resultat Länsbefolkning 2021

Population Årlig total
Stockholms län 2 415 139
  2 415 139
Regioner 1
Genomsnittligt antal enhet 2 415 139
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 23 149
Procentuell förändring 1,0%
Procentuell förändring (efter rättelse) 1,0%
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se