Resultat Kryssningar 2024

Resultat Kryssningar 2024

Kryssningar Stockholm jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik 67 890 67 890
Färjepassagerare - Stockholm 211 857 211 857
Färjepassagerare – Kapellskär 46 756 46 756
Kryssningspassagerare 414 414
TOTAL 326 917 326 917
Antal anlöp 4 4
Genomsnittligt antal antal passagerare 81 729,3 81 729,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -16 478,8 -16 478,8
Procentuell förändring -16,8% -16,8%
Procentuell förändring (efter rättelse) -16,8% -16,8%