Dashboard

Dashboard

Tillväxt 2023 / 2019

  Senast publicerad      
feb -26,5%
feb -29,7%
feb -27,1%
feb -47,0%

Amsterdam

Berlin

Metropool Amsterdam

Stockholm

-1°

Utrecht