Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2022

Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2022

Flygplatser (internationella passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 588 858 595 926 898 439 1 204 671 1 423 894 1 647 404 1 723 133 1 651 170 1 539 486 1 489 620 1 231 349 1 219 430 15 213 380
Stockholm Bromma Airport 5 381 4 271 8 391 11 802 13 362 12 861 14 120 10 133 18 525 18 243 17 795 16 008 150 892
Stockholm Skavsta Airport 32 042 25 043 35 090 48 423 49 649 52 898 64 804 57 676 48 135 49 359 41 026 51 376 555 521
Stockholm Västerås Airport 2 311 3 330 5 351 9 947 10 442 10 579 11 081 10 952 10 037 10 039 3 826 4 313 92 208
  628 592 628 570 947 271 1 274 843 1 497 347 1 723 742 1 813 138 1 729 931 1 616 183 1 567 261 1 293 996 1 291 127 16 012 001
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 157 148 157 142,5 236 817,8 318 710,8 374 336,8 430 935,5 453 284,5 432 482,8 404 045,8 391 815,3 323 499 322 781,8 333 583,4
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 109 637,8 126 353,5 197 643 274 514,5 320 002,3 327 190 240 690 208 837,3 201 453,8 154 234 96 450 111 460,8 197 372,2
Procentuell förändring 230,8% 410,4% 504,5% 621,1% 588,9% 315,4% 113,2% 93,4% 99,4% 64,9% 42,5% 52,7% 144,9%
Procentuell förändring (efter rättelse) 230,8% 410,4% 504,5% 621,1% 588,9% 315,4% 113,2% 93,4% 99,4% 64,9% 42,5% 52,7% 144,9%
Antal utrikes passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal utrikes passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se