Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 431 417 1 431 417
Stockholm Bromma Airport 75 181 75 181
Stockholm Skavsta Airport 27 975 27 975
Stockholm Västerås Airport 2 874 2 874
TOTAL 1 537 447 1 537 447
Antalet deltagande flygplatser 4 4
Genomsnittligt antal enhet 384 361,8 384 361,8
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -4 178,3 -4 178,3
Procentuell förändring -1,1% -1,1%
Procentuell förändring (efter rättelse) -1,1% -1,1%