Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Jämförelseläge   
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Flygplatser (totala passagerare) 2024 0
Flygplatser (totala passagerare) 2023 0
Procentuell förändring 2024 - 2023 ¤¤¤