Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Jämförelseläge   
jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Flygplatser (totala passagerare) 2024 1 847 172 1 847 172
Flygplatser (totala passagerare) 2023 1 840 094 1 840 094
Procentuell förändring 2024 - 2023 0,4% 0,4%