Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Jämförelseläge   
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Flygplatser (totala passagerare) 2024 1 847 172 1 979 799 3 826 971
Flygplatser (totala passagerare) 2023 1 840 094 1 934 037 3 774 131
Procentuell förändring 2024 - 2023 0,4% 2,4% 1,4%