Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Jämförelseläge   
jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Flygplatser (totala passagerare) 2024 1 979 799 1 979 799
Flygplatser (totala passagerare) 2023 1 934 037 1 934 037
Procentuell förändring 2024 - 2023 2,4% 2,4%