Resultat Kryssningar 2024

Resultat Kryssningar 2024

Jämförelseläge   
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Kryssningar 2024 1 162 873 1 068 270 2 231 143
Kryssningar 2023 1 233 237 1 200 037 2 433 274
Procentuell förändring 2024 - 2023 -18,0% -22,6% -8,3%