Resultat Kryssningar 2023

Resultat Kryssningar 2023

Jämförelseläge    
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Kryssningar 2023 1 234 793 2 053 273 1 248 573 4 536 639
Kryssningar 2022 915 686 2 194 634 1 413 128 4 523 448
Procentuell förändring 2023 - 2022 45,3% -20,2% -11,6% 0,3%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se