Resultat Kryssningar 2019

Resultat Kryssningar 2019

Jämförelseläge   
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Kryssningar 2019 1 726 745 750 881 2 477 626
Kryssningar 2024 939 454 347 241 1 286 695
Procentuell förändring 2019 - 2024 84,1% 116,2% 92,6%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se