Resultat Kryssningar 2019

Resultat Kryssningar 2019

jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Kryssningar 2019 750 881 750 881
Kryssningar 2024 347 241 347 241
Procentuell förändring 2019 - 2024 116,2% 116,2%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se