Resultat Kryssningar 2019

Resultat Kryssningar 2019

Kryssningar Stockholm jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Färjepassagerare - Stockholm 454 266 534 709 592 613 674 208 692 445 801 678 1 042 653 872 037 607 120 702 026 568 156 633 084 8 174 995
Färjepassagerare – Kapellskär 34 007 52 173 58 977 76 673 91 804 116 375 182 602 129 469 82 187 72 950 55 695 65 104 1 018 016
TOTAL 488 273 586 882 651 590 750 881 784 249 918 053 1 225 255 1 001 506 689 307 774 976 623 851 698 188 9 193 011
Antal anlöp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Genomsnittligt antal antal passagerare 244 136,5 293 441 325 795 375 440,5 392 124,5 459 026,5 612 627,5 500 753 344 653,5 387 488 311 925,5 349 094 383 042,1
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procentuell förändring 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Procentuell förändring (efter rättelse) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se