Resultat Länsbefolkning 2019

Resultat Länsbefolkning 2019

Population Årlig total
Stockholms län 2 377 081
ÅRLIG TOTAL 2 377 081
Regioner 1
Genomsnittligt antal enhet 2 377 081
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 68 938
Procentuell förändring 3,0%
Procentuell förändring (efter rättelse) 3,0%
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se