Resultat Länsbefolkning 2021

Resultat Länsbefolkning 2021

Population Årlig total
Stockholms län 2 415 139
ÅRLIG TOTAL 2 415 139
Regioner 1
Genomsnittligt antal enhet 2 415 139
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 106 996
Procentuell förändring 4,6%
Procentuell förändring (efter rättelse) 4,6%
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se