Resultat Länsbefolkning 2019

Resultat Länsbefolkning 2019

Population Årlig total
Stockholms län 2 377 081
ÅRLIG TOTAL 2 377 081
Regioner 1
Genomsnittligt antal enhet 2 377 081
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 32 957
Procentuell förändring 1,4%
Procentuell förändring (efter rättelse) 1,4%
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se