Resultat Länsbefolkning 2020

Resultat Länsbefolkning 2020

Population Årlig total
Stockholms län 2 391 990
ÅRLIG TOTAL 2 391 990
Regioner 1
Genomsnittligt antal enhet 2 391 990
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 14 909
Procentuell förändring 0,6%
Procentuell förändring (efter rättelse) 0,6%
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se