Resultat Länsbefolkning 2018

Resultat Länsbefolkning 2018

Population Årlig total
Stockholms län 2 344 124
ÅRLIG TOTAL 2 344 124
Regioner 1
Genomsnittligt antal enhet 2 344 124
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -71 015
Procentuell förändring -2,9%
Procentuell förändring (efter rättelse) -2,9%