Resultat Länsbefolkning 2022

Resultat Länsbefolkning 2022

Population Årlig total
Stockholms län 2 440 027
ÅRLIG TOTAL 2 440 027
Regioner 1
Genomsnittligt antal enhet 2 440 027
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -14 794
Procentuell förändring -0,6%
Procentuell förändring (efter rättelse) -0,6%
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se