Stockholm Visitor Insight - 2022 vs 2021

Stockholm Visitor Insight - 2022 vs 2021

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 519,1 % 1 031,0 % 49,2 % 215,3 % 59,6 % 92,2 % 117,6 %
februari 574,0 % 870,3 % 65,8 % 337,9 % 142,3 % 114,8 % 153,3 %
mars 638,2 % 1 308,9 % 117,4 % 423,5 % 226,8 % 223,9 % 225,4 %
april 223,4 % 932,3 % 160,6 % 514,1 % 283,5 % 308,3 % 291,6 %
maj 205,0 % 5 648,7 % 147,0 % 492,4 % 223,1 % 354,2 % 274,7 %
juni 203,0 % 185,4 % 122,3 % 269,5 % 127,8 % 280,8 % 189,9 %
juli 106,1 % 105,8 % 41,4 % 97,4 % 64,0 % 94,6 % 66,9 %
augusti 55,7 % 86,3 % 36,1 % 86,9 % 31,3 % 100,4 % 60,8 %
september 43,7 % 130,0 % 46,9 % 91,9 % 38,6 % 122,9 % 71,2 %
oktober 26,5 % 46,2 % 19,2 % 59,1 % 15,2 % 57,2 % 40,8 %
november 9,8 % 3,5 % 8,0 % 37,6 % 8,3 % 23,7 %
december 42,4 % 172,0 % 46,2 % 29,3 % 46,2 %
Total 100,0 % 140,4 % 59,5 % 131,1 % 70,2 % 146,7 % 96,0 %
Kvartal 1 (Q1) 585,8 % 1 068,9 % 79,7 % 322,8 % 143,0 % 149,5 % 167,8 %
Kvartal 2 (Q2) 209,7 % 360,0 % 140,8 % 387,8 % 194,2 % 312,4 % 241,9 %
Kvartal 3 (Q3) 70,4 % 102,1 % 41,0 % 91,9 % 46,5 % 106,6 % 66,1 %
Kvartal 4 (Q4) 25,3 % 51,1 % 47,7 % 16,1 % 35,0 %