Resultat Stadsbefolkningen 2023

Resultat Stadsbefolkningen 2023

Population Årlig total
Stockholms kommun 988 943
ÅRLIG TOTAL 988 943
Städer 1
Genomsnittligt antal population 988 943
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 14 870
Procentuell förändring 1,5%
Procentuell förändring (efter rättelse) 1,5%
Antal invånare i Stockholms stad. Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal invånare i Stockholms stad. Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se