Resultat Stadsbefolkningen 2023

Resultat Stadsbefolkningen 2023

Population Årlig total
Stockholms kommun 988 943
ÅRLIG TOTAL 988 943
Städer 1
Genomsnittligt antal population 988 943
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 10 173
Procentuell förändring 1,0%
Procentuell förändring (efter rättelse) 1,0%
Antal invånare i Stockholms stad. Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal invånare i Stockholms stad. Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se