Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Jämförelseläge   
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Flygplatser (totala passagerare) 2024 4 970 714 4 254 290 9 225 004
Flygplatser (totala passagerare) 2023 4 900 292 4 154 738 9 055 030
Procentuell förändring 2024 - 2023 1,5% 2,4% 1,9%