Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Jämförelseläge   
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Flygplatser (totala passagerare) 2024 1 537 447 1 537 447
Flygplatser (totala passagerare) 2023 1 554 160 1 554 160
Procentuell förändring 2024 - 2023 -1,1% -1,1%