Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Jämförelseläge   
Årlig total
Flygplatser (totala passagerare) 2024 1 537 447
Flygplatser (totala passagerare) 2023 1 554 160
Procentuell förändring 2024 - 2023 -1,1%