Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Jämförelseläge   
jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Flygplatser (totala passagerare) 2024 1 847 172 1 979 799 3 826 971
Flygplatser (totala passagerare) 2019 2 434 314 2 482 992 4 917 306
Procentuell förändring 2024 - 2019 -24,1% -20,3% -22,2%