Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Jämförelseläge   
jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Flygplatser (totala passagerare) 2024 1 847 172 1 979 799 3 826 971
Flygplatser (totala passagerare) 2020 983 292 49 521 1 032 813
Procentuell förändring 2024 - 2020 87,9% 3 897,9% 270,5%