Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Jämförelseläge   
jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Flygplatser (totala passagerare) 2024 1 537 447 1 586 104 3 123 551
Flygplatser (totala passagerare) 2023 1 554 160 1 506 038 3 060 198
Procentuell förändring 2024 - 2023 -1,1% 5,3% 2,1%