Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Jämförelseläge   
jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Flygplatser (totala passagerare) 2024 1 537 447 1 586 104 1 847 172 1 979 799 6 950 522
Flygplatser (totala passagerare) 2023 1 554 160 1 506 038 1 840 094 1 934 037 6 834 329
Procentuell förändring 2024 - 2023 -1,1% 5,3% 0,4% 2,4% 1,7%