Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Jämförelseläge   
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Flygplatser (totala passagerare) 2024 4 970 723 1 979 799 6 950 522
Flygplatser (totala passagerare) 2023 4 900 292 1 934 037 6 834 329
Procentuell förändring 2024 - 2023 1,5% 2,4% 1,7%