Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Jämförelseläge   
Årlig total
Flygplatser (totala passagerare) 2024 6 950 522
Flygplatser (totala passagerare) 2023 6 834 329
Procentuell förändring 2024 - 2023 1,7%