Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 431 417 1 482 862 1 728 441 1 848 983 2 119 775 8 611 478
Stockholm Bromma Airport 75 181 76 947 90 223 92 771 108 257 443 379
Stockholm Skavsta Airport 27 975 23 901 25 221 28 781 37 515 143 393
Stockholm Västerås Airport 2 874 2 394 3 278 9 285 8 923 26 754
TOTAL 1 537 447 1 586 104 1 847 163 1 979 820 2 274 470 9 225 004
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 384 361,8 396 526 461 790,8 494 955 568 617,5 461 250,2
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 0 0 0 0 0 0
Procentuell förändring 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Procentuell förändring (efter rättelse) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%