Resultat Kryssningar 2023

Resultat Kryssningar 2023

jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Kryssningar 2023 393 481 405 215 436 097 1 234 793
Kryssningar 2022 209 676 275 583 430 427 915 686
Procentuell förändring 2023 - 2022 87,7% 47,0% 1,3% 34,8%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se