Resultat Kryssningar 2023

Resultat Kryssningar 2023

jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Kryssningar 2023 393 481 405 215 436 097 587 111 1 821 904
Kryssningar 2022 209 676 275 583 430 427 637 272 1 552 958
Procentuell förändring 2023 - 2022 87,7% 47,0% 1,3% -7,9% 17,3%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se