Resultat Kryssningar 2019

Resultat Kryssningar 2019

jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Kryssningar 2019 488 273 586 882 1 075 155
Kryssningar 2024 258 613 333 610 592 223
Procentuell förändring 2019 - 2024 88,8% 75,9% 81,5%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se