Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2021

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2021

Jämförelseläge   
jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Flygplatser (totala passagerare) 2021 1 135 056 1 135 056
Flygplatser (totala passagerare) 2020 306 460 306 460
Procentuell förändring 2021 - 2020 270,4% 270,4%
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se