Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2023

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2023

Jämförelseläge   
jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Flygplatser (totala passagerare) 2023 1 667 106 1 667 106
Flygplatser (totala passagerare) 2022 1 659 594 1 659 594
Procentuell förändring 2023 - 2022 0,5% 0,5%
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se