Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2021

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2021

Jämförelseläge   
jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Flygplatser (totala passagerare) 2021 243 338 265 822 322 772 568 786 1 059 196 1 119 990 1 066 708 1 252 575 1 239 516 1 135 056 8 273 759
Flygplatser (totala passagerare) 2020 983 292 49 521 63 484 129 185 352 834 477 548 467 506 536 162 284 226 306 460 3 650 218
Procentuell förändring 2021 - 2020 -75,3% 436,8% 408,4% 340,3% 200,2% 134,5% 128,2% 133,6% 336,1% 270,4% 126,7%
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se