Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2023

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2023

Jämförelseläge   
jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Flygplatser (totala passagerare) 2023 1 840 094 1 934 037 2 220 701 2 349 766 2 411 699 2 283 015 2 178 103 2 117 320 1 741 412 1 667 106 20 743 253
Flygplatser (totala passagerare) 2022 1 273 945 1 632 543 1 911 947 2 101 621 2 091 083 2 092 716 2 046 506 1 992 766 1 704 968 1 659 594 18 507 689
Procentuell förändring 2023 - 2022 44,4% 18,5% 16,1% 11,8% 15,3% 9,1% 6,4% 6,3% 2,1% 0,5% 12,1%
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se