Resultat Kryssningar 2023

Resultat Kryssningar 2023

jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Kryssningar 2023 0
Kryssningar 2022 0
Procentuell förändring 2023 - 2022 ¤¤¤
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se