Resultat Kryssningar 2023

Resultat Kryssningar 2023

jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Kryssningar 2023 626 367 839 795 1 248 573 2 714 735
Kryssningar 2022 688 417 868 945 1 413 128 2 970 490
Procentuell förändring 2023 - 2022 -9,0% -3,4% -11,6% -8,6%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se