Resultat Kryssningar 2023

Resultat Kryssningar 2023

jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Kryssningar 2023 405 215 436 097 587 111 626 367 839 795 1 248 573 4 143 158
Kryssningar 2022 275 583 430 427 637 272 688 417 868 945 1 413 128 4 313 772
Procentuell förändring 2023 - 2022 47,0% 1,3% -7,9% -9,0% -3,4% -11,6% -4,0%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se