Resultat Kryssningar 2021

Resultat Kryssningar 2021

Kryssningar Stockholm jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik 55 968 46 263 68 474 90 929 114 014 176 458 365 289 275 947 128 085 120 047 100 453 97 384 1 639 311
Färjepassagerare - Stockholm 46 910 37 037 29 941 32 414 49 424 118 758 326 900 308 726 213 359 361 428 320 967 272 486 2 118 350
Färjepassagerare – Kapellskär 28 271 30 308 33 219 37 227 47 357 66 085 113 902 84 381 63 046 61 306 55 317 48 024 668 443
Kryssningspassagerare 2 250 20 108 55 408 89 922 50 550 22 962 228 241 428
TOTAL 131 149 113 608 131 634 160 570 213 045 381 409 861 499 758 976 455 040 565 743 476 737 418 122 4 667 532
Antal anlöp 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3,6
Genomsnittligt antal antal passagerare 43 716,3 37 869,3 43 878 53 523,3 53 261,3 95 352,3 215 374,8 189 744 113 760 141 435,8 158 912,3 104 530,5 104 279,8
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -221 521,7 -268 521,2 -70 772,5 37 011,3 30 584,3 55 296,8 118 338,3 106 717 48 743,5 71 824,3 111 968,3 58 904,5 6 547,7
Procentuell förändring -83,5% -87,6% -61,7% 224,1% 134,9% 138,1% 122,0% 128,5% 75,0% 103,2% 238,5% 129,1% 6,7%
Procentuell förändring (efter rättelse) -85,8% -89,0% -72,5% 110,9% 113,4% 130,7% 127,1% 136,7% 112,6% 203,6% 300,8% 251,2% 18,8%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se