Resultat Kryssningar 2024

Resultat Kryssningar 2024

Kryssningar Stockholm jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik 67 890 62 152 92 527 97 297 319 866
Färjepassagerare - Stockholm 211 857 277 729 282 738 288 247 1 060 571
Färjepassagerare – Kapellskär 46 756 55 881 64 493 58 994 226 124
Kryssningspassagerare 414 0 436 22 402 23 252
TOTAL 326 917 395 762 440 194 466 940 1 629 813
Antal anlöp 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal antal passagerare 81 729,3 98 940,5 110 048,5 116 735 101 863,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -16 478,8 -2 363,3 1 251 -26 636,8 -11 056,9
Procentuell förändring -16,8% -2,3% 1,1% -18,6% -9,8%
Procentuell förändring (efter rättelse) -16,8% -2,3% 1,1% -18,6% -9,8%