Resultat Kryssningar 2022

Resultat Kryssningar 2022

Kryssningar Stockholm jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik 73 737 66 754 98 825 135 358 152 122 206 251 399 749 270 132 131 455 119 397 92 430 95 773 1 841 983
Färjepassagerare - Stockholm 103 372 168 394 301 835 444 051 401 776 508 087 767 155 522 233 341 165 384 150 318 543 340 928 4 601 689
Färjepassagerare – Kapellskär 32 201 40 117 29 475 36 359 74 683 86 847 147 651 99 520 87 513 122 990 105 310 103 816 966 482
Kryssningspassagerare 366 318 292 21 504 59 836 67 760 98 573 104 466 70 601 25 434 0 0 449 150
TOTAL 209 676 275 583 430 427 637 272 688 417 868 945 1 413 128 996 351 630 734 651 971 516 283 540 517 7 859 304
Antal anlöp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal antal passagerare 52 419 68 895,8 107 606,8 159 318 172 104,3 217 236,3 353 282 249 087,8 157 683,5 162 992,8 129 070,8 135 129,3 163 735,5
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 8 702,7 31 026,4 63 728,8 105 794,7 118 843 121 884 137 907,3 59 343,8 43 923,5 21 557 -29 841,6 30 598,8 59 455,7
Procentuell förändring 19,9% 81,9% 145,2% 197,7% 223,1% 127,8% 64,0% 31,3% 38,6% 15,2% -18,8% 29,3% 57,0%
Procentuell förändring (efter rättelse) 59,6% 142,3% 226,8% 283,5% 223,1% 127,8% 64,0% 31,3% 38,6% 15,2% 8,3% 29,3% 70,2%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se