Resultat Stadsbefolkningen 2020

Resultat Stadsbefolkningen 2020

Population Årlig total
Stockholms kommun 975 551
ÅRLIG TOTAL 975 551
Städer 1
Genomsnittligt antal population 975 551
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 1 478
Procentuell förändring 0,2%
Procentuell förändring (efter rättelse) 0,2%
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se