Resultat Stadsbefolkningen 2019

Resultat Stadsbefolkningen 2019

Population Årlig total
Stockholms kommun 974 073
ÅRLIG TOTAL 974 073
Städer 1
Genomsnittligt antal population 974 073
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -14 870
Procentuell förändring -1,5%
Procentuell förändring (efter rättelse) -1,5%
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se