Resultat Stadsbefolkningen 2022

Resultat Stadsbefolkningen 2022

Population Årlig total
Stockholms kommun 984 748
ÅRLIG TOTAL 984 748
Städer 1
Genomsnittligt antal population 984 748
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 5 978
Procentuell förändring 0,6%
Procentuell förändring (efter rättelse) 0,6%
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se